Hvad er pinsekirker

Pinsekirken er i familie med folkekirken og andre evangeliske frikirker, så gudstjenesten indeholder nogle fælles grundtræk, selvom stilen kan være anderledes.

Pinsekirkerne i Danmark er uafhængige, selvstændige menigheder, som samarbejder på kryds og tværs. Det fælles arbejde omfatter blandt andet en bibelhøjskole og tre efterskoler i Mariager, forlagsvirksomhed, radio/TV og opstart af nye menigheder. Hver sommer afholdes et fælles sommer-camp i Mariager.

Den enkelte pinsekirke har selvstændig økonomi og modtager som frikirke ikke direkte støtte fra staten. Udgifter til lokaler, lønninger og øvrige aktiviteter betales af medlemmernes frivillige bidrag. Menighedens ledelse består af forstanderen/pastoren og andre, som har en lederfunktion i kirken, f.eks. ældste, prædikanter o.l.

Pinsekirkerne i Danmark består af mange forskellige slags mennesker, der ligesom andre kristne har valgt:
Et liv med Jesus . . .

Vore gudstjenester indeholder meget lovsang. Det er sange, hvori vi udtrykker vor glæde og begejstring over, at Jesus lever i dag.Prædikenen bliver holdt enten af pastoren, en af menighedens prædikanter eller en gæstetaler. Under eller efter gudstjenesten er der mulighed for at få forbøn.

Pinseven
Populær betegnelse for medlemmer af forskellige former for pinsekirker.

Pinsevækkelsen historisk set
I dag er den såkaldte pinsevækkelse (eng. Pentecostal Movement) en af verdens største vækkelsesbevægelser. Pinsevækkelsen er en relativ ung kristen vækkelsesbevægelse med dybe rødder bag ud i tiden, og tæller på verdensplan ca. 555 millioner medlemmer.