Bøn er en vigtig del af det at være en Jesu discipel. Bøn er lige så vigtig for det åndelige menneske, som vejrtrækningen er for det fysiske menneske.
Bøn er fællesskab og kommunikation med Gud, en dialog, hvor både Gud og vi taler og lytter. Når Gud taler til os så forventer han en reaktion, når han beder os om et eller andet, så forventer han et svar. På samme måde kan vi forvente, at Gud reagerer og svarer på den bøn, som han selv har lært os. Når vi beder ”Dit rige komme, Din vilje ske”, så svarer Gud på vor bøn.
Hvordan ved vi, at vi har fået bønnesvar? Hvordan kan vi genkende det når det kommer?
Hvordan ser det ud og hvordan opleves det?
”Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.” (Luk. 17: 20-21)

Som nævnt i forårets program,så er der visse ting som er kendetegnende for Guds rige, og noget af dette er: at Jesus hyldes som kongen gennem tilbedelse, at Hans vilje sker, at ingen søger sit eget, at alle arbejder til fælles gavn for Kristi legeme, at åndens frugter ses og den indbyrdes kærlighed er mærkbar.

Hvorfor har Guds rige ikke større fremgang? Vi ved at det ikke er Gud der hindrer, Han ønsker at se sit rige får fremgang og at Hans vilje sker på jorden som i himmelen. Det der hindrer er forhåbentlig heller ikke et manglende ønske fra vor side om at Hans rige skal komme og Hans vilje skal ske.
Årsagen har snarere noget at gøre med at Guds vilje må ske for at Hans rige kan komme. Vores egen vilje er det, som ofte kommer i vejen for Hans vilje og dermed for Hans riges fremme. Vi kan ikke på den ene side bede ”Komme Dit rige og Din vilje ske” og så samtidig bruge vores frie vilje til at vælge det, som fremmer vores egne interesser frem for Guds rige.

Det handler egentligt om overgivelse og afhængighed, at vi i lydighed justerer vor egen frie vilje ind efter Hans vilje.
Disse to bønner ”Dit rige komme” og ”Din vilje ske” hænger uløseligt sammen. Hvis vi ønsker at Guds rige skal komme, så må også vi tillade at Hans vilje sker.
Hvem vil ikke gerne se ”Guds rige komme”, se Guds rige have fremgang med alt hvad dette indebærer af frelse, fornyelse, genoprettelse, Åndens frugter, gaverne, tegn, undere og mirakler mm.
Det indebærer, at vi overgiver os helt i vor mesters hånd og lægger vor egen vilje og alle vore egne planer ned for ham, idet vi beder ” Komme Dit rige, ske Din vilje”
I takt med at vi overgiver os og gør os afhængige af ham, vil vi opleve at blive brugt til opfyldelsen af vores egen bøn: ”Dit rige komme og Din vilje ske”
Det er ”ikke ved kraft og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Herren” (Zak. 4:6)

Hilsen pastor Ruben Højer