”Navnet Jesus blegner aldrig” – sådan lød overskriften for foråret 2019 og sådan lyder overskriften for efteråret 2019.
Vi må fortsat huske på, hvor vigtigt det er, at vi ikke lader os rive med af stemninger og strømninger i tiden, uden at afprøve disse op imod Guds ord og Jesu lære,

Dermed ikke sagt, at vi skal melde os ud af samfundet, tværtimod. Som kristne er vi kaldede til at være hoved og ikke hale”, altså til at have indflydelse på det miljø, hvor vi færdes (5. Mosebog 28:13).
På den anden side er det vigtigt, at vi ved af hvilken ånd vi er, og hvis børn vi er (1. Johannes brev 3:1-10).
Vi må passe på, at vi ikke bliver så forelskede i tidsånden at vi glemmer, hvem vi er og hvor vi har hjemme, glemmer hvem der er vores fader og hvilken ånd vi er af.
Det, vi har brug for er nådegaverne, så vi kan bedømme, hvorvidt den førende tidsånd går i en retning, som stemmer overens med og harmonerer med de grundlæggende kristne værdier, som er næstekærlighed, tolerance og Gud, som alle tings ophav.
Tidsånden er omskiftelig og kan ikke tilbyde den stabilitet og tryghed, som er en nødvendighed for at opnå den vedvarende samfundsmæssige og personlige trivsel, der skal være til stede for at bevare et sundt og rummeligt samfund.

Her er det at kristendommen kommer ind i billedet. Det danske samfunds struktur og dets etiske regelsæt har i århundreder været baseret på de kristne værdier.
Vi må bare hele tiden have for øje, at kristendommen ikke handler om religion, men om relation.
Kristendommen bygger ikke på videnskab og bevisførelse, men på åbenbaring, tro og det frie valg.
Kristendommen handler om kærlighed – kærligheden til vore medmennesker (Mattæus 22: 37-40), og kærligheden til menigheden og Guds folk, ”Lad alle mennesker kende at I er mine disciple, ved det at I har indbyrdes kærlighed” (Johannes 13:35)
Kristendom handler om Guds fred og glæde og den styrke det giver, ”Glæden i Herren er jeres styrke” (Nehemias 8:10)

Lige som en bygning har brug for et godt og sundt fundament at stå på, sådan er  det også for et samfund og et liv. Et sådan fundament er kristendommen, med dets kærlighedsbudskab om relation og ikke religion.
Kristendommens fundament er Jesus Kristus af Nazareth, hans lære, hans død og opstandelse og hans løfte om et evigt liv til den, som tager imod ham i tro.

Hilsen Pastor Ruben