For en Jesu Kristi efterfølger bør Guds rige have højeste prioritet. Hvad der fremmer Guds rige bedst bør være en afgørende faktor, når der skal tages vigtige beslutninger i livet.
De styrende værdier har det med at afsløre sig ved den måde vi tænker, taler, vælger og handler i afgørende situationer. Og når en kristen beder vil de styrende værdier afsløre sig i den måde der bedes på.

Da Jesus underviste sine disciple om, hvordan de skulle bede, så skete det ved at han lærte dem den bøn, som vi i dag kalder ”Fadervor”.
Da Jesus lærte dem at bede Fadervor var det ikke ment som en færdigfabrikeret remse, som skulle gentages igen og igen som en religiøs handling. Det han gjorde var at lære dem med hvilken indstilling de skulle komme til Gud. Han lærte dem, at bøn ikke handler om mange ord, men om at have det rette fokus og den rette prioritet i deres bønsliv.

De samme principper, som Jesus forsøgte at lære sine disciple, er evigt gyldige og gælder til enhver tid og ind i enhver kultur, altså er de også gældende for os i dag.

Først er det vigtigt at vi retter vore bønner det rette sted hen, dernæst at vi kommer med tillid til vores himmelske fader og med en indstilling, som vidner om tilbedelse og ærefrygt.

Derefter er det vigtigt, at vi har den rette prioritet i vores bønsliv. Det er ikke tilfældigt at bønnen ”Komme dit Rige og ske din vilje” kommer før bønner som ”Giv os i dag vort daglige brød”.
En af grundene er at Gud må på førstepladsen, det er ganske enkelt hans plads og den deler han ikke med nogen.

En anden grund er at vi tjener Gud og søger hans Rige, før vi stræber efter egen velsignelse, derved opnår vi Guds velsignelse over vore liv.

Endnu en anden grund er at når vi søger ind i sand tilbedelse, så kommer alt andet i det rette perspektiv, fokus bliver ret, troen vokser og vore problemer virker mindre.

Den samme prioritering skal ikke kun gælde for vort bønsliv, men skal gerne gælde på alle områder. I takt med at det sker vil vi opleve mere sejr i vore liv og større fremgang for Guds rige.

”Søg først Guds rige og al hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift.” (Matt. 6:33)

hilsen Pastor Ruben