Komme dit Rige, ske din vilje…
Det var Jesus selv som lærte os denne bøn.
Dette er, eller burde være, en bøn som alle genfødte kristne beder og bærer i sit hjerte.
Det burde være vores mål som Jesu efterfølgere, at Guds Rige har fremgang og Hans vilje sker på jorden, såvel som i himmelen.
For at kunne indrette og leve vores liv med det mål, er det nødvendigt at vide, hvordan Hans Rige ser ud. Vi må vide og kende, hvad der er Guds vilje, hvad der glæder vores himmelske Fader og hvad der ikke stemmer overens med Hans vilje.
Hvordan kan vi vide, hvad der er vores himmelske Faders vilje, vi har jo aldrig mødt ham og kender ham ikke?
Nej, men Skriften siger: ”Den, der kender sønnen, kender Faderen”

Da vi modtog frelsen ved tro på Jesus Kristus som verdens frelser, da blev vi født på ny og dermed Guds børn.
Da vi blev født ind i denne verden skete det uden hensyn til vor vilje, vi valgte ikke selv at lade os føde.
Men da vi blev født på ny havde vor vilje en afgørende betydning. Vi må selv vælge, om vi vil modtage; siger vi ja, så fødes vi ind i Guds familie, som Hans børn, som medarvinger til evigt liv.
Selve fødslen sker som et værk af Gud ved Helligånden, men vi bestemmer selv, om vi vil lade os føde på ny og få del i Hans Rige.
Med i fødslen modtager vi et kald til at arbejde på Guds Riges fremme og følge Hans vilje, et kald til at være Guds Riges ambassadører.

Hvordan kan vi bedst tjene Gud med vores liv? Er det ikke uoverskueligt sådan hele tiden at skulle være opmærksom på, om den måde vi lever på, fremmer Hans Rige og er i overensstemmelse med Hans vilje?
Hvordan kan vi undgå åndelig præstationsangst, så vi ikke mister muligheden for at nyde det liv, som Gud har skænket os?

Der findes en måde, og det er egentligt meget enkelt, for enkelt vil nogle måske påstå.
Der er et tre-trins princip, som går ud på at tjene ham af kærlighed baseret på et personligt forhold.
Hvis du kommer til at kende Jesus, så vil du elske ham og når du elsker ham nok, kan du ikke lade være med at tjene ham.
Så vil Hans Riges fremme og Hans vilje automatisk være en styrende faktor i dit liv.
Hvordan kan vi komme til at kende Jesus?
Det sker ved at søge fællesskab med ham og ved at tilegne sig kundskab om ham. Dette kan opnås ved at:
• Bruge tid i bøn og bibellæsning.
• Ved at studere hvad Gud siger om sig selv i Skriften, gennem studier eller selvstudier.
• Ved dagligt at vandre med ham og lytte til Helligåndens vejledning og undervisning.
Ønsker vi at blive effektive i vores tjeneste for Gud, så er der ikke noget bedre sted at starte end ved at søge fællesskabet med Jesus og lære ham at kende.