Pastorens ord for efteråret handler om missionsbefalingen og nådegaverne i funktion.
Både når det gælder missionsbefalingen og når skriften taler om nådegaverne, så er der ikke kun tale om embederne eller tjenestegaverne, men om alle genfødte kristne.

Dette er en påstand som naturligvis afføder en række spørgsmål som der ikke er tid og plads til at give et fyldestgørende svar på her.
Hvordan kan vi alle være med til at rækker ud og bringe evangeliet til det samfund vi er en del af? Hvordan kan vi opleve at nådegaverne kommer i brug og synliggøres i fællesskabet og hverdagen? Hvordan tjene vi ham bedst muligt, i ord og gerning?
Før Jesus efterlod sine disciple på jorden mens han selv for til himmels, gav han sine disciple en befaling om at bringe evangeliet ud til hele verden og til alle folkeslag.

Det var en stor og svær opgave, han der overgav til dem, en opgave som nok kan tage pusten fra de fleste og få os til at give op på forhånd.
Men bare rolig, han efterlod ikke sine disciple hjælpeløse overfor opgaven, men han gav dem et løfte før han forlod dem.
Et løfte om at han ville give den udrustning som passede til den opgave som de fik; han lovede dem at sende Helligånden, at de skulle modtage Ånden og blive iklædt kraft.
Han, som kalder og sender os, har også lovet at udruste os og være med os, når vi skal udføre den opgave som han har givet os, både i Kristi legeme og overfor det samfund som vi er en del af.

Hvordan bliver vi sat i brand for den opgave, som Jesus gav os? Hvordan får vi lyst og energi til at prioritere denne opgave højt? Lad mig henvise til et meget enkelt princip, som går ud på at tjene ham, ikke af pligt, men af kærlighed baseret på et personligt forhold.
Hvis du kommer til at kende Jesus, så vil du elske ham og når du elsker ham nok, kan du ikke lade være med at tjene ham. Så vil Hans Riges fremme og Hans vilje automatisk være en styrende faktor i dit liv.
I VIP’s vision hedder det at: ”Vi vil udvikle kaldet og tjenesten i det enkelte medlem, så alle må opleve at være en del af missionsbefalingen” (Matt. 28,18-20 & Mark. 16,15-18).
”Vi vil nå vor by, have indflydelse på nationen og række ud til verden gennem mission.”
Vi ønsker at de åndelige gaver kommer i brug og bliver synlige, både i menigheden, i hjemmene, i skolen, på arbejdet og hvor vi ellers befinder os til dagligt.
Her er igen ikke tale om embederne eller tjenestegaverne, men om den genfødte kristne, som Ånden udruster og bruger efter sin vilje. ”Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil”. (1 Tim 1, 6-1. Ef. 3, 5-7. 1 Kor 12, 4-11.)

Efterårets program fokuserer på, at være præget af et ønske om at nå ud med evangeliet, og at fremme gavernes funktion i menigheden og hverdagen.
Der vil blive mulighed for at deltage i forskellige programmer og aktiviteter, som alle har det formål at udruste os til at tage missionsbefalingen alvorligt og til at tjene aktivt i og ud fra den lokale menighed.
Udrustningen vil primært ske gennem bøn, undervisning, træning og gennem gensidig inspiration, opmuntring og vidnesbyrd.
Gud kalder sit folk til aktiv tjeneste; det er ikke nok at have teorien i orden, så lad os tage fat på dette med godt mod.