Hilsen Pastor Ruben2017-01-14T23:41:17+01:00

“Hilsen Pastor Ruben” udkommer hvert halve år, sammen med programmet for kirkens aktiviteter, og er skrevet af vores seniorpastor Ruben Moore Højer.

Hilsen Pastor Ruben

En ny begyndelse

Nogle gange er det nødvendigt eller bare forfriskende, at få muligheden for at begynde helt forfra. Jeg vil gentage det fra pastorens ord i foråret: ”Er der noget, som kan sammenlignes med en ny begyndelse, dette at få lov til at begynde helt forfra? Det er noget, som kendes fra mange sammenhænge her i livet. Bare tænk på, når et [...]

juli 5th, 2022|

Glem ikke de kristne værdier

I tidligere indlæg fra ”Pastorens ord”, har der været talt om, at det er af stor betydning, hvilken indstilling man har til livet. Det er ikke ligegyldigt hvilken indstilling vi har til tilværelsen, eller hvordan man reagerer på de situationer, udfordringer eller personer man møder. Vores indstilling har en væsentlig indflydelse på, hvordan tilværelsen vil forme sig. Vores indstilling vil [...]

september 23rd, 2021|

Den rette holdning til livet

Indledning. Ef. 1, 18 – 23 Det har stor betydning, hvilken indstilling man har til livet. Det er ikke ligegyldigt, om man har en positiv eller en negativ indstilling til tilværelsen, eller hvordan man reagerer på de situationer og udfordringer og personer man møder. Den indstilling man møder livet med, vil få stor betydning for, hvordan man griber livets forskellige [...]

januar 17th, 2021|

Søg først Guds rige

Pastorens ord til efterårets program 2019 tog udgangspunkt i ordsproget som siger ”Den som gifter sig med tidsånden bliver tidlig enke”. Det handlede, om at vi skulle passe på ikke at bliver så forelskede i tidsånden, at vi glemmer, hvem vi er og hvor vi har hjemme, hvem der er vores fader og hvilken ånd vi er af. Vi talte [...]

januar 12th, 2020|

Navnet Jesus blegner aldrig – efteråret 2019

”Navnet Jesus blegner aldrig” - sådan lød overskriften for foråret 2019 og sådan lyder overskriften for efteråret 2019. Vi må fortsat huske på, hvor vigtigt det er, at vi ikke lader os rive med af stemninger og strømninger i tiden, uden at afprøve disse op imod Guds ord og Jesu lære, Dermed ikke sagt, at vi skal melde os ud [...]

august 10th, 2019|

Navnet Jesus blegner aldrig

Der er et ordsprog som siger således: ”Den som gifter sig med tidsånden, bliver tidlig enke”, og det er så sandt, som det er sagt. For at undgå misforståelser og fejlcitat, så lad mig, før vi går videre i teksten, pointere vigtigheden af, at vi som kristne følger med og er aktive medspillere i det samfund, vi er en del af. Vi må ikke [...]

januar 15th, 2019|

Guds storhed

Efeserbrevet kapitel 1, vers 15 – 23 Hvem kan måle eller forklare Guds storhed? Hvem kan rumme det i forstanden, eller i drømmen og fantasien? Det kan vel intet menneske? Hvordan skulle et menneske, som selv er et skabt væsen, kunne forstå Gud som er skaberen, Gud den almægtige, himmelens og jordens skaber, alt livs ophav. Dette enorme, komplicerede og [...]

januar 1st, 2017|

Kend dig selv

Der er et gammelt græsk ordsprog, som siger: ”Kend dig selv”. Kender vi os selv? Mon ikke alle har prøvet at fundere over, hvem vi er og hvordan vi i grunden er? Har vi så fundet ud af det? Måske skulle vi spørge nogle af de personer, som er allernærmest på os - vores venner eller vores familie. Eller det [...]

august 22nd, 2016|

På frugten skal træet kendes

Man kan spørge sig selv, hvorfor Guds Rige ikke har større fremgang? Det er ikke fordi vi ikke beder om vækkelse, eller om at Hans Rige skal komme og vi ved, at Gud ønsker, at Hans Rige skal have fremgang og Hans vilje ske. (Joh. 3:16) Vi beder ”Dit Rige komme”, men ved vi egentligt hvad det er vi beder [...]

januar 8th, 2016|

Hverdagskristendom – Teori og praksis

Pastorens ord for efteråret handler om missionsbefalingen og nådegaverne i funktion. Både når det gælder missionsbefalingen og når skriften taler om nådegaverne, så er der ikke kun tale om embederne eller tjenestegaverne, men om alle genfødte kristne. Dette er en påstand som naturligvis afføder en række spørgsmål som der ikke er tid og plads til at give et fyldestgørende svar [...]

september 5th, 2015|

Kendt af Gud

Vi følger op på efterårets ord fra Pastoren, og endnu en gang vil vi tage udgangspunkt i den bøn som Jesus selv har lært os: Komme dit Rige, ske din vilje… Denne bøn burde være en naturlig og integreret del af enhver bekendende kristens liv, en bøn som vi alle beder og bærer i vore hjerter. Som vi så på [...]

januar 1st, 2015|

Kender du Ham

Komme dit Rige, ske din vilje… Det var Jesus selv som lærte os denne bøn. Dette er, eller burde være, en bøn som alle genfødte kristne beder og bærer i sit hjerte. Det burde være vores mål som Jesu efterfølgere, at Guds Rige har fremgang og Hans vilje sker på jorden, såvel som i himmelen. For at kunne indrette og [...]

august 1st, 2014|

Helliget Herren

"Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer."(Lukas 17:20-21) Det ser ud til at, det er vigtigt for Jesus at hans disciple og folket forstår og kender Guds rige. [...]

august 1st, 2012|

Forvandling

"Guds rige består af mennesker forvandlede ved Helligåndens kraft og indflydelse " I Luk. 2:10–11 hedder det: " Men englen sagde til dem: >>Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren<<" Et andet sted i skriften står der: [...]

januar 1st, 2012|

Overgivelse og afhængighed

Bøn er en vigtig del af det at være en Jesu discipel. Bøn er lige så vigtig for det åndelige menneske, som vejrtrækningen er for det fysiske menneske. Bøn er fællesskab og kommunikation med Gud, en dialog, hvor både Gud og vi taler og lytter. Når Gud taler til os så forventer han en reaktion, når han beder os om [...]

januar 1st, 2011|

Komme dit rige, din vilje ske

For en Jesu Kristi efterfølger bør Guds rige have højeste prioritet. Hvad der fremmer Guds rige bedst bør være en afgørende faktor, når der skal tages vigtige beslutninger i livet. De styrende værdier har det med at afsløre sig ved den måde vi tænker, taler, vælger og handler i afgørende situationer. Og når en kristen beder vil de styrende værdier [...]

august 1st, 2010|

Hilsen fra pastoren

År 2010 ser ikke bare godt ud på skrift, det er også ligesom om der er noget lovende, noget skelsættende over dette årstal, endnu mere når det bliver udtalt "år 2010" Året 2009 har været et begivenhedsrigt år. Når jeg sidder her og tænker tilbage på alt det som er sket de sidste 12 måneder, så er det helt ubegribeligt [...]

januar 1st, 2010|

Hilsen fra pastoren

Så kom vi endelig i gang med at bygge, et byggeri som vi har ventet på længe og arbejdet hårdt for. Men som sagt er vi nu godt i gang, soklen er støbt, forskellige installationer er på plads og støbearbejdet er afsluttet. Nu venter vi så spændte på at se en bygning skyde op og se arbejdet skride frem, indtil [...]

januar 1st, 2009|
Go to Top