“Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.”(Lukas 17:20-21)

Det ser ud til at, det er vigtigt for Jesus at hans disciple og folket forstår og kender Guds rige. Jesus bruger en del tid på at undervise og forklare, hvordan Guds rige er. og han lærte sine disciple at bede således “Komme dit rige”, så de skulle også efter hans himmelfart fortsætte med at bede denne bøn. På samme måde er det vigtigt for os i dag, at vi beder denne bøn “Komme dit rige, ske din vilje”. Men måske stiller vi det samme spørgsmål: “Hvornår kommer Guds rige?”

For at kunne forstå Guds rige og kende det, når det kommer, så må vi forstå, at Guds rige er ikke som med et jordisk rige. Det kender ikke til landegrænser indenfor hvilke landets love gælder, og det ikke er underlagt nogen jordisk magt eller myndighed.
Guds rige er ikke baseret på en lovsamling nedfældet af mennesker, det er heller ikke anarki, men dog råder der frihed.
Guds rige er ikke et demokrati, men heller ikke et monarki, trods friheden er det dog underlagt én vilje.
Det er ikke nemt at definere og beskrive Guds rige i detaljer, dog burde det være let genkendeligt.
Hvor er Guds rige da? Guds rige er selvfølgelig i Himmelen, men herudover er Riget også at finde her på Jorden.
Jesus siger det: “For Guds rige er midt iblandt jer.” Guds rige er der, hvor hans vilje sker. Når vi modtager frelsen ved tro så sker der noget, vi åbner os for ham og overgiver os til ham. Der sker en forvandling og der påbegyndes en proces, vi siger ikke mere min men din vilje ske i mit liv, vore liv er nu helliget Herren.

Vi skiller os ud fra verden og som Guds rige vinder mere indpas i vore liv, vil det åbenbares at vi er anderledes, det vil tydeligt kunne ses, at vi tilhører et andet rige og en anden kultur. Vi tilhører Guds rige og Himmelen er blevet vort primære hjemland, hvortil vi længes.
Hvad er det Herren ønsker af os, hvad kan vi gøre for at fremskynde den vækkelse som vi længes så inderligt efter?
Er der noget vi skal gøre anderledes, er der noget offer vi kan bringe, hvad har vi af værdi, som vi kan bringe til ham?
Hvad skal vi bringe af værdi som kan bringe vækkelsen til os, hvilke teknikker, metoder eller specieller modeller kan bringe vækkelse?
Vækkelsen kommer ikke og Guds rige manifesterer sig ikke ved menneskelig vilje eller magt, den er ene og alene et guddommeligt indgreb ved Helligåndens virke.
Det eneste offer, som Herren ønsker at vi bringer til ham er OS!
Lad os på ny hellige os Herren, idet vi ind for hans ansigt siger: “Komme dit rige og ske din vilje” i mit liv og i mine omgivelser.
Herren kalder sit folk til at søge hans rige og hans retfærdighed frem for alt andet.

Hilsen Pastor Ruben