Indledning. Ef. 1, 18 – 23

Det har stor betydning, hvilken indstilling man har til livet.

Det er ikke ligegyldigt, om man har en positiv eller en negativ indstilling til tilværelsen, eller hvordan man reagerer på de situationer og udfordringer og personer man møder.

Den indstilling man møder livet med, vil få stor betydning for, hvordan man griber livets forskellige situationer an, og hvordan man reagerer på omgivelserne. Vores indstilling vil dermed få betydning for, hvordan tilværelsen vil forme sig.

Vores indstilling vil have indflydelse på alt her i livet.

Venner, familie, arbejdslivet og karriere, ægteskab og fritidsliv.

Det vil også få indflydelse på det åndelige liv, vores gudsforhold og dermed også tjenesten.

Hvis man vil gå igennem livet med oplevelsen af at lykkes og bevidstheden om at være i Guds plan for ens liv, så handler det om at have en ret indstilling til livet, og det rigtige udgangspunkt og mål for det man gør.

Vi må have en indstilling, som ikke er imod, men er for. Det handler om altid at være indstillet på at velsigne og ikke at forbande.

Det er vigtigt at møde hverdagens små og store udfordringer med en indstilling, som ikke fokuserer på begrænsningerne, men på mulighederne.

Ikke på hvad jeg mangler, men på hvad jeg har.

Ikke på hvad jeg ikke må, men på hvad jeg må.

Ikke på hvad jeg ikke kan gøre, men på hvad jeg kan bidrage med.

Ikke på hvad jeg glemte og ikke fik gjort, men på hvad jeg nåede at gøre. Og sådan kan du selv fortsætte…

Det er det samme med vort åndelige liv og tjeneste, her handler det ikke om os, om hvad vi kan eller ikke kan. For sagen er, at vi ikke har noget at byde på eller prale med, vi kan ikke udrette særligt meget i egen kraft.

Det handler om, hvad  Herren vil og kan, husk Gud er almægtig og alvidende. Gud bestemmer og må alt, det er hans vilje, der er lov. Gud har retten på sin side, han kan ikke anklages eller dømmes af nogen menneskelig domstol. Gud skylder ikke nogen noget og skal ikke stå til regnskab overfor nogen.

Men alligevel, selv om det lyder helt utroligt, så har Gud valgt at give os del i alt dette. Han åbenbarer sin viden, kundskab og visdom, og giver indsigt i hans vilje efter behov. Han giver os magt, autoritet, udrustning og mandat til at handle på hans vegne.

Alt dette har vi fået adgang til ved Jesus Kristus. Ved hans navn har vi sejr, på grund af hans værk på Golgata. Han vandt os en evig sejr, han genforenede os med Gud, banede en direkte vej til Gud.

Så det drejer sig ikke om hvad vi ikke kan, har, vil, må eller tør. Det drejer sig heller ikke om hvad vi kan, vil, har, tør eller må.

Det drejer sig om, hvad vi har fået adgang til gennem Jesus Kristus vores frelser og herre, og vi har fået adgang til alt dette ved tro – nemlig troen på ham.

Hilsen Pastor Ruben